interdompaneli logo
interdompaneli logo

PRIBOR za montažu i podkonstrukciju

Pregledajte dekore unutar kategorije.

Kategorija:

PRIBOR za montažu i pondkonstrukciju terasnih obloga:

NOSAČ RAZMAKA: služi za jednakomjeran razmak između dvije daske za terase i za sušenje kontakta podkonstrukcija-terasna obloga.

PODLOŽNI PAD za podkonstrukcije: dolazi ispod podkonstrukcije, 3mm, 8mm ili 20mm

VIJCI INOX Outdoor 60mm: samoreznim vrhom, 4,5mm debline.

SVE NA ZALIHI!