interdompaneli logo
interdompaneli logo

Douglazija masivni pod za terase

Pregledajte dekore unutar kategorije.

Kategorija:

DOUGLAZIJA MASIVNI POD ZA TERASE, balkone, sve vanjske površine, molove…
3000x120x21mm ili 3000x145x28mm
4000x120x21mm ili 4000x145x28mm

Protuklizno profilirano, sa jedne strane fine, sa druge strane velike užljebljene antiklizne fuge, kante oduzete.

Posebno dvo za vanjska područja, trajni i otporno, dobra nosivost, dugi životni vijek.
KLASA TRAJNOSTI 3 (10 do 15 god.)